فهرست

معرفی

کتابخانه بیمارستان شهید یحیی نژاد،یک کتابخانه بیمارستانی است که از تاسیس و شروع به کار بیمارستان آغاز به فعالیت نموده است. فضای کتابخانه در حدود 80 متر مربع است و به صورت باز اداره میشود.دارای یک سالن مطالعه با تعداد 20عدد صندلی جهت مطالعه مراجعین می باشد . رده بندی کتابها به روش NLM است.امکان جستجوی اطلاعات کتابشناختی، از طریق نرم افزار کتابخانه پارس آذرخش وجود دارد. کتابخانه دارای 2 عدد رایانه متصل به اینترنت می باشد وهمچنین امکان اتصال به شبکه Wi-Fi وجود دارد .و از 20- 7:30 باز می باشد.

 

                             کتابخانه دارای 1097 عنوان در 1748 نسخه کتاب فارسی و 533عنوان در 617 نسخه کتاب لاتین می باشد.

ارائه خدمات به مراجعه کنندگان طبق آیین نامه کتابخانه ( شامل دراختیار قرار دادن منابع مورد نیاز کتب و نشریات) صورت می گیرد. دانشجویان و کادر هیات علمی دانشگاه به شرط عضویت در کتابخانه و نرم افزارکتابخانه می توانند از منابع کتابخانه استفاده نمایند.کارکنان رسمی ، پیمانی ، قراردادی و پرستاران این مرکز، با عضویت در در کتابخانه  می توانند از امکانات کتابخانه استفاده کنند. سالن مطالعه کتابخانه بیمارستان برای پزشکان و دانشجویانی که دوره آموزشی خود را در بیمارستان می گذرانند، می باشد .

تعداد و مدت امانت منابع بر اساس جدول زير مي باشد :

اعضا

تعداد منبع

مدت امانت

كادر آموزشي

4 جلد

15روز

دانشجوي تحصيلات تكميلي،دستیار تخصصی

3 جلد

10 روز

دانشجوي ساير مقاطع

2 جلد

7 روز

كاركنان

2 جلد

10روز